Bảo hiểm xã hội là một chương trình được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi và trợ cấp cho người lao động trong trường hợp họ mất đi thu nhập do bệnh tật, tai nạn, tuổi già hay tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội tại Việt Nam, từ quy trình đóng bảo hiểm, quyền lợi được hưởng đến cách thức nhận trợ cấp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp tại Việt Nam phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của mình, và mức đóng bảo hiểm sẽ tương ứng với mức lương cơ bản của từng người lao động. Người lao động cũng có thể tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi và trợ cấp trong tình huống bất trắc.

Quyền lợi được hưởng

Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam bao gồm nhiều loại trợ cấp khác nhau, bao gồm trợ cấp bệnh tật, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp thai sản, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tuổi già và trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, để được hưởng các khoản trợ cấp này, người lao động cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định, ví dụ như đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian tối thiểu quy định, hoặc có chứng từ, giấy tờ xác nhận về tình trạng bệnh tật, tai nạn lao động, thất nghiệp…

Các nội dung liên quan:

>>>> Lợi ích của việc sử dụng phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội điện tử

>>>> Thủ tục đăng ký sử dụng phần mềm khai báo bảo hiểm

>>>> Cách tra cứu bảo hiểm xã hội

Thủ tục nhận trợ cấp

Để nhận được các khoản trợ cấp từ bảo hiểm xã hội, người lao động cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết.
Bên cạnh đó, các khoản chi trả cho người lao động bao gồm các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền bảo hiểm, tiền bồi thường, tiền phụ cấp và các khoản chi phí khác. Nếu tổng số khoản chi trả này đạt mức tối thiểu 01 triệu đồng/tháng và được thực hiện liên tục trong ít nhất 03 tháng thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đó.


Để được hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội, người lao động cần thực hiện đầy đủ các thủ tục, thời hạn và điều kiện quy định. Để tránh các rủi ro liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định, thủ tục, tiêu chuẩn và các khoản chi phí liên quan. Việc đóng bảo hiểm xã hội đúng cách cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo trách nhiệm xã hội và tạo niềm tin cho người lao động trong quá trình làm việc.

Kết luận

Như vậy, bảo hiểm xã hội là một trong những lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh và quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Việc nắm rõ các quy định, thủ tục và tiêu chuẩn liên quan đến bảo hiểm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Toàn bộ nội dung được biên tập bởi đội ngũ Nef Digital – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.