Để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC trong doanh nghiệp được diễn ra tốt nhất, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần chú ý tìm hiểu các nội dung sau:

Xác định nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Đây là bước vô cùng quan trọng. Muốn lựa chọn chính xác phần mềm háo đơn điện tử, trước hết, doanh nghiệp cần phải nắm được nhu cầu sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mình. Khi xác định được nhu cầu hóa đơn của doanh nghiệp mình, các doanh nghiệp sẽ đưa ra được các tiêu chí để lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp, với các tiêu chí như: tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử? số lượng hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần? phần mềm hóa đơn điện tử tích hợp với phần mềm kế toán? Thiết kế logo khẳng định thương hiệu riêng của doanh nghiệp…

thông tư 68/2019

Nắm bắt rõ các quy định pháp luật hiện hành

Thông tư 68/2019/TT-BTC là văn bản pháp luật mới nhất về hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải nắm rõ và liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về hóa đơn điện tử, để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp. Theo quy định của Thông tư 68, trước ngày 01/11/2020 các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hóa đơn điện tử vẫn có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 trở đi, các văn bản quy phạm pháp luật cũ sẽ hết hiệu lực thi hành. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân theo các quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các quy định của Thông tư 68/2019/TT-BTC.
Lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

Hiện tại việc triển khai hóa đơn điện tử vẫn đang thực hiện theo Thông tư 32, tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo Thông tư 68 và Nghị định 119. Thông tư 68 cũng quy định rõ các yêu cầu điều kiện của nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Do vậy, hiện tại, khi lựa chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần xác định nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đó phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội và cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành rà soát, kiểm tra đối với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử trên địa bàn và công khai danh sách các nhà cung cấp được cục thuế phối hợp và khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng.

 

http://diendanthongtin.com/thanh-lap-cong-ty-cong-nghe-thong-tin/

http://diendanthongtin.com/moi-quan-he-giua-cac-ben-trong-cho-thue-lao-dong-la-gi/